Welkom

Welkom bij Groepspraktijk ACSI.

Momenteel kan u niet aanmelden.

Wij zijn op zoek naar een extra collega en proberen zo snel mogelijk onze wachtlijst terug open te stellen.

Waarvoor kan je bij ACSI terecht ?

emotionele problemen angst trauma sociale problemen depressie rouw gezinsproblemen slaapproblemen concentratieproblemen relatieproblemen zelfvertrouwen zingeving gedragsproblemen burnout stress ontwikkelingsproblemen opvoedingsvragen echtscheiding persoonlijkheidsproblemen eetproblemen spanning perinatale thema’s (onvervulde) kinderwens

Voor iedereen

 • Therapie
 • Kind
 • Jongvolwassene
 • Volwassene
 • Koppel
 • Gezin
 • Vormingen & workshops
 • ouders
 • leerkrachten
 • hulpverleners

Aanmelden

Aanmelden voor een eerste afspraak kan via

 •   webformulier
 •   016/43.55.71
 •    info@groepspraktijkacsi.be

Ons team

Laura Jacobs
Laura Jacobs
 • Individuele therapie voor
  jongeren (16+) en volwassenen
 • Klinisch psycholoog
 • Cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut i.o.
Sigrid Jacops
Sigrid Jacops
 • Individuele therapie voor
  jongeren (16+) en volwassenen
 • Klinisch psycholoog
 • Cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut i.o.
Charlotte Nys
Charlotte Nys
 • Individuele therapie en ouderbegeleiding voor kinderen en jongeren
 • Klinisch psycholoog
 • Eerstelijnspsycholoog
Sabine Poel
Sabine Poel
 • Individuele, gezins- en koppeltherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen
 • Ouderschapsbemiddeling
 • Klinisch psycholoog & erkend familiaal bemiddelaar
 • Systeemtherapeut – EMDR practitioner in opleiding – DGT therapeut
Ellen Van Hauwaert
Ellen Van Hauwaert
 • Individuele therapie voor volwassenen
 • Klinisch psycholoog
 • Oplossingsgericht psychotherapeut i.o.
Siel Verbiest
Siel Verbiest
 • Gezinstherapie en individuele psychotherapie voor kinderen en jongeren.
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Relatie-, gezins- en systeempsychotherapeut i.o.
Katrien Vuerinckx
Katrien Vuerinckx
 • Individuele therapie voor jongeren (16+) en volwassenen
 • Klinisch psycholoog
 • Gedragstherapeut en EMDR-practitioner i.o.
Louise Claes
Louise Claes
 • Individuele therapie voor kinderen en jongeren,
 • ouderbegeleiding en gezins- en relatietherapie
 • Klinisch psycholoog
 • Relatie- en gezinstherapeut i.o.

Erkenning

Al onze therapeuten zijn erkend door de psychologencommissie. psychologencommissie

Privacy

We springen zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.

Alle informatie hierrond vind je in onze privacy disclaimer.

Deontologische code
&
klachten

Wij zijn als psychologen gebonden aan de deontologische code van de Psychologencommissie.

Meer informatie vind je in het volgende document.

Therapie

 Individuele therapie

Vele kinderen, jongeren en/of volwassenen komen op een bepaald moment in hun leven vast te zitten. Mensen kunnen problemen hebben op het werk of op school, moeite hebben met het verwerken van bepaalde gebeurtenissen, gepest worden, zich depressief of (faal)angstig voelen, niet weten hoe ze moeten omgaan met hun emoties, snel boos worden, zich slecht voelen in sociale contacten, slecht slapen, zich niet goed kunnen concentreren, .... Vaak klaren deze problemen na een tijdje weer op of slagen mensen er in om op eigen kracht of samen met hun ouders, partner, familie en vrienden een uitweg te vinden. Soms echter, is dit moeilijk. Je krijgt dan het gevoel vast te zitten en niet het leven te leiden dat je wil leiden. Niet de persoon, de partner, de ouder of het gezinslid te kunnen zijn die je wil zijn.

Herken je jezelf hierin? Dan kan een therapeutische begeleiding bij een psycholoog aangewezen zijn. Wij gaan samen met jou aan de slag om te zoeken wat er moeilijk loopt en vooral wat er kan veranderen om dichter bij het “gewenste” leven te komen. Er wordt samen met jou gekeken naar wat je kan veranderen in je dagdagelijks leven en hoe je op een andere manier naar de dingen kan kijken. Ook zoeken we samen welke mensen rondom jou je hierbij kunnen ondersteunen. Eventueel kunnen deze mensen ook uitgenodigd worden bij een of meerdere gesprekken. De psycholoog volgt tijdens de therapie het veranderingsproces op en stuurt bij waar nodig.

Ook wanneer je je kind hierin herkent, kan een therapie helpend zijn. De psycholoog gaat samen met jullie als ouders en - afhankelijk van de leeftijd - ook met jullie kind zoeken naar hoe jullie traject er best zou uitzien. Meestal werkt de psycholoog samen met de ouders en het kind. Bij jonge kinderen wordt er soms voor gekozen om enkel oudergesprekken te doen.


 Gezinstherapie

Gezinsleden zijn niet zomaar individuen die toevallig samen in 1 huis wonen. Ze hebben een belangrijke band met elkaar en worden voortdurend door elkaar beïnvloed, op aangename maar ook minder aangename manieren. Soms geraken gezinnen verstrikt in steeds terugkerende conflicten of communicatiemoeilijkheden en komen ze hier alleen niet meer uit.

Op zo'n moment kan gezinstherapie iets voor uw gezin betekenen. In de gezinstherapie worden problemen niet bekeken als 'van 1 individu', maar wel benaderd vanuit een 'systemisch perspectief'. Dit wil zeggen dat er gefocust wordt op verbondenheid en communicatie en dat er gezocht wordt naar nieuwe verklaringen voor de problemen waar één gezinslid of het gezin mee worstelt. Op die manier kan men een andere visie krijgen op elkaar, op de relaties en op de zorgen die er zijn. De gezinstherapeut zal zich 'meerzijdig partijdig' opstellen. Dit betekent dat hij of zij geen partij zal kiezen, geen oordelen zal uitspreken en niet zal gaan veroordelen.

 Relatietherapie

Relaties kunnen soms zo vast lopen dat de partners het gevoel hebben tegenover elkaar te staan. De emotionele band tussen partners ("wij samen") lijkt zoek te zijn. Dit gaat vaak samen met afstandelijkheid, herhaaldelijk conflict, eenzaamheid, frustratie, verdriet, pijn ...

Relatietherapie betekent samen "tijd nemen" voor jezelf en jullie relatie. De relatietherapeut creëert, als neutrale derde, een veilige ruimte. Hij/Zij is meerzijdig partijdig en helpt jullie om de dialoog terug aan te gaan. Er wordt aandacht besteed aan spreken, luisteren en elkaar opnieuw horen.

 Bemiddeling

In ons therapeutisch werk komen we in contact met kinderen, gezinnen en koppels die met problemen kampen. Bij het goed verkennen van deze problemen valt het op dat er vaak sprake is van hevige discussies binnen echtscheidingssituaties, conflicten over de overeenkomst na echtscheiding, conflicten over het niet naleven van afspraken,...

Vaak zijn het de kinderen die worden 'aangemeld bij de therapeut' omdat ze problemen hebben. Uit onderzoek blijkt dat kinderen bij een echtscheiding vooral lijden onder de mate van conflict dat er heerst tussen beide ouders. Deze discussies zijn al zo lang bezig dat ze als het ware 'te ver gevorderd zijn' om ze nog te kunnen 'ontmijnen'.

Als je voor bemiddeling kiest, kies je ervoor om je conflicten als ex-partners of als ouders in eigen handen te houden. Je wil je ouderschap of je echtscheiding samen met je ex-partner regelen, en dit door dialoog in plaats van door strijd. Als ex-partner en als ouder ben je het best geplaatst om zelf te zoeken naar goede regelingen voor jou en de kinderen. Enkel afspraken waar alle betrokkenen zich kunnen in vinden zijn op lange termijn haalbaar en zorgen voor weinig discussies achteraf. Bemiddeling is altijd gebaseerd op "vrijwilligheid", wat betekent dat men niet kan gedwongen worden om in bemiddeling te gaan.

Bij ACSI worden er vooral regelingen uitgewerkt rond het kind/de kinderen, met name: ouderlijk gezag, verblijfsregeling, kostenregeling en wat bij conflicten en discussies. Om het kind belang van het kind maximaal centraal te stellen kunnen de kinderen ook gezien worden door de bemiddelaar die tevens kinderpsycholoog is van opleiding.

www.bemiddeling-sabine.be

 Vormingen voor ouders, leerkrachten en hulpverleners

We organiseren ook vormingen/workshops rond verschillende thema's. Wenst u meer informatie, neem gerust contact met ons op via het webformulier, via e-mail of telefoon.

 EMDR

Net zoals ons lichaam in staat is om spontaan te genezen van verwondingen, is ons brein van nature in staat om moeilijke levenservaringen te verwerken. Soms blokkeert dit verwerkingssysteem echter (onder invloed van psychisch trauma, bij zeer hevige emoties of wanneer onze hersenen niet "rijp" waren op het moment van de gebeurtenis). Deze "onverwerkte" informatie kan voor allerlei klachten en problemen zorgen (herbelevingen, nachtmerries, angsten, onzekerheid, depressie, relatieproblemen,...).

EMDR is een therapievorm die toelaat om onverwerkte herinneringen alsnog te verwerken, zelfs wanneer het over gebeurtenissen van jaren geleden gaat.

EM staat voor Eye Movement: aanvankelijk werd het verwerkingsproces op gang gebracht met oogbewegingen (naar analogie met de REM-slaap - de fase in onze slaap waarin we de indrukken van de afgelopen dag verwerken), maar intussen worden ook andere manieren van bilaterale stimulatie gebruikt om het verwerkingsproces te ondersteunen.
D staat voor Desensitisatie: dat wil zeggen dat er voor gezorgd wordt dat aan de moeilijke herinneringen of problemen gedacht kan worden, zonder emotionele lading. Dus: zonder moeilijke emoties of vervelende lichaamssensaties (krop in de keel, benauwdheid, hartkloppingen).
R staat voor Reprocessing: naast desensitisatie (verdwijnen van negatieve gevoelens) wordt er ook gezorgd voor het oplossen van negatieve gedachten. Waar de cliënt eerst nog negatief denkt over zichzelf of de te verwerken situatie, worden deze gedachten omgevormd tot neutrale of positieve gedachten.

Voor meer informatie zie www.emdr-belgium.be

Afspraak

Procedure

 1. Aanmelding

  Een aanmelding is een eerste contact tussen jou en ACSI, waarbij je aangeeft waarvoor je graag bij ons terecht zou kunnen. Bij elke aanmelding wordt in onderling overleg beslist door wie en wanneer uw hulpvraag kan beantwoord worden. Aanmelden kan via:
  •   webformulier
  •   016/43.55.71
  •    info@groepspraktijkacsi.be
 2. Intakegesprek

  Een eerste verkennend gesprek wordt gevoerd om de hulpvragen in kaart te brengen.

 3. Termijn

  Er wordt samen met u gekeken naar een wenselijke of haalbare termijn van de therapie, die afhankelijk van de hulpvraag kortdurend is, of eerder van lange duur zal zijn. Indien het therapeutisch aanbod niet voldoende aansluit bij de hulpvraag, zoeken we mee naar een zo goed mogelijke doorverwijzing.

 4. Begeleiding

  De eigenlijke begeleiding wordt opgestart en regelmatige basis geëvalueerd.

 5. Overleg

  Als team hebben we regelmatig intervisiemomenten waar ruimte is tot onderlinge feedback en ondersteuning. Overleg met externen is ook steeds mogelijk.

Tarieven

Wij als praktijk zijn niet geconventioneerd. De tarieven gelden zoals ze staan op de website. Er bestaan wel mogelijkheden waarbij je eigen mutualiteit een kleine tussenkomst voorziet, daarvoor kan je je informeren bij je mutualiteit.

Psychotherapie
Sessie van een uur 60 euro
Sessie van 75 minuten 75 euro
Sessie van anderhalf uur 90 euro
Dienstverplaatsingen
(bv. schoolbezoek, intake of therapie op verplaatsing, ...)
Wettelijke tarief per gereden kilometer + vergoeding voor de reistijd (= 5 euro per begonnen kwartier)
Inhoudelijke verslagvoering 25 euro
Wanneer cliënten zonder geldige reden (ziekte e.d.) niet komen opdagen voor een sessie of minder dan 24 uur op voorhand afbellen, zal voor de gemiste sessie de helft van de prijs aangerekend worden.
Bemiddeling
Administratieve kost opstart bemiddeling 60 euro
(30 euro per persoon)
Bemiddelingsgesprekken 100 euro per uur
(50 euro per persoon)
Individueel gesprek 60 euro per uur
Begeleiden van kinderen 60 euro per uur
Maken van documenten 60 euro per uur
Opstart van een gerechtelijk dossier 100 euro (50 euro p.p.)
Deze vergoedingen worden betaald na elke sessie. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt een vergoeding van 30€ per persoon aangerekend.

Contact

Praktijkruimtes

Groepspraktijk Nieuwrode
Dorp 13, bus 1
3221 Nieuwrode

Praktijkruimte Linden
Houwaartstraat 114
3210 Linden
Enkel Sabine werkt hier

Contact

Voor algemene vragen en aanmelding
 •   016/43.55.71
 •    info@groepspraktijkacsi.be
 •   webformulier

Wij proberen jullie oproepen steeds zo snel als mogelijk te beantwoorden. We zijn echter niet permanent bereikbaar. In dringende gevallen raden we u aan om contact te nemen met uw huisarts of eventueel naar spoed te gaan. U kunt ook terecht op de volgende hulplijnen voor steun en advies:

 • Zelfmoordlijn: 1813
 • Awel (voor kinderen en jongeren): 102
 • Tele-onthaal: 106

Mobiele nummers therapeuten


Laura Jacobs 0470/47.21.22
Sigrid Jacops 0492/16.71.97
Charlotte Nys 0473/46.18.52
Sabine Poel 0484/76.73.80
Ellen Van Hauwaert 0456/18.00.02
Siel Verbiest 0472/06.38.12
Katrien Vuerinckx 0487/60.59.57
Louise Claes 0494/27.34.27